Höstrundan 2019

2019-08-03

Bäste kund!

Nu är det inte långt kvar till höstresan och vi kan knappast hävda annat än att sommaren har varit rätt gynnsam för oss här i Sverige.  Bönderna verkar nöjda, och så även andra invånare i detta avlånga land.  Vi ser därför med viss optimism fram emot kommande höst.

Nya förpackningsmetoder undersöks för oss i detta nu, som till exempel torsk eller koljan, kommer att packas i mindre skivor, för att vara mer praktisk för mindre familjer och ensamstående. Detta kommer att bli en komplettering med de förpackningar som vi har redan nu. Om detta lyckas, kommer denna metod att tillämpas före årsskiftet. Men, som sagt, denna process är just nu på försöksstadiet.

 

 

Islandsfisk kommer som följerKarlstadsrutten 7-8 september, Södra Sverige 11 september och till slut Stockholmsrutten 21-22 september.

Med hälsning Gudbjörn Elison